Dobré rady na cestu

1. Stanovte si konkrétní cíle své činnosti, neplýtvejte svou energií a nápady zybtečně. Čeho chcete dosáhnout (i v delším časovém úseku),  s kým (třída, skupinka, jednotlivec) a kde (ve třídě i mimo ni).

2. Reagujte na aktuální situaci ve třídě i mimo ni.

3. Vzorec dobré OSV : INSTRUKCE - AKCE - REXLEXE

   INSTRUKCE - klíčový popis úkolu, jasné vymezení času i místa a osob, proč, za jakým účelem (vymysli, nakresli, přemísti, udělej..., ve dvojici, v lavici..., za 

                          pět minut, dneska..., s pioužitím pastelek, bez knihy...)

                         - podle chápavosti dětí napsat, opakovat

                        - dohodnout si, jak akci ukončit ( všichni se posadí čelem k učiteli, zvednou ruku atd.)

   AKCE - aktivity OSV si žijí v průběhu realizace vlastním životem, někdy však podle uvážení potřebují přihlédnutí, zopakování instrukcí

             - učitel v průběhu může povzbuzovat, komentovat, ale i měnit podmínky

             - učitel sleduje a dělá si vlastní závěry

   REFLEXE - popis a návrat k odehrané akci, vybavení, vzpomínka

                    - pocity, prožitek, shrnutí

                    - ocenění, stížnosti, co bylo dobré a co ne

                    - nové informace, které jsme v akci získali

                    - aplikace výsledků

                    - přání, závazek, dodržení