Zdroje

www.osv.cz


Valenta. J. Didaktika osobnostní a sociální výchovy.  Grada Publishing, a.s., Praha 2003, 213 s.