Třídnická hodina

Následující podkapitoly v obsahu vám nabídnou možnosti zábavy a práce v třídnických hodinách.  Každý v nich potřebujeme vyřešit něco jiného, máme jiné nároky a vize. Věřím ale, že vás k něčemu inspirují.


Podle pomocného vzorce OSV INSTRUKCE - AKCE - REFLEXE (viz osv7.webnode.cz/nebojme-se-osv/dobre-rady-na-cestu/ ) si prosím sami zadávejte vlastní podmínky aktivit a cíle svých her si sami stanovte předem.Také výstupy z aktivit jsou jen na vás, mohou být jen ústní, ale také v pevné "papírové" verzi. Prostě to záleží jen na vás, jak své aktivity využijete.