Začátek školního roku

Na začátek školního roku se nám nabízí řada aktivit, které se mohou vracet k uplynulému školnímu roku, nebo se v případě nové školního kolektivu bude jednat o seznamovací hry. Níže máte stručné návrhy her, samozřejmě se dají různě modifikovat třeba tím, že je nějak ozvláštníte, budete klást jiné otázky, nebo je nějak ztížite.

 

SEZNAMOVACÍ HRY

 

1.Představování

Materiál: míč

Popis: Skupina se postaví do kruhu, jedno dítě stojí s míčem uprostřed, hodí míč jinému dítěti v kruhu a řekne: "Jmenuju se... a jak se jmenuješ ty?" Dítě které míč obdrží se představí a vymění si s uprostřed stojícím dítětem místo. Vše se pak opakuje.

 

2.Pavučina

Materiál: klubko

Popis: Skupina je v kruhu, jedno dítě pevně drží začátek klubka a představí se, pak klubko hodí dalšímu dítěti. To se představí, vlákno si podrží a klubko háže dále. Po vytvoření pavučiny ji můžeme rozplétat a u toho si zopakovat jméno dítěte držícího klubko před mluvčím.

 

3.Za zvuků hudby

Popis: Děti se za doprovodu hudby pohybují po místnosti (třeba nějak řízeně).Když se hudba přeruší, děti vedle sebe stojící se představí určitým způsobem, např.podáním ruky, tlesknutím do dlaní aj. Po představování se pak mohou role otočit a při přerušení hudby se řekne jméno toho druhého.

 

4. Všichni,kteří...

Popis: Jeden hráč stojí uprostřed kruhu a vyzývá k výměně míst tak, že jmenuje určitý znak,podle kterého se vymění místa např. všichni, kteří byli o víkendu v kině, všichni, kteří se ráno zapomněli učesat, všichni, kteří mají modré tričko... Vyvolávač si podle těch podmínek výměny snaží uzmour místo na sezení i pro sebe. Na koho nezbyde židle,vyvolává.

 

5.Reportér

Popis: Děti utvoří dvojice, jedno z dětí je v úloze reportéra a dělá rozhovor se svým spolužákem. Otázky mohou být zadány předem. Reportér pak svou zpovídanou celebritu představí.

 

6. Myslím, že vím o tobě...

Popis: Jeden hráč začíná oznámením: "Vím, že máš doma 3 psy." Ten, koho se to týký, mlčí a ostatní hádají, kdo to může být. Hra pokračuje, dokud nebyl každý alespoň 1x uveden.

 

7. Vizitka

Popis: Děti si vytvoří vlastní vizitky (předem zadáno, co má na nich být). Připevní si je na sebe a mají určitý čas si vizitky prohlédnout a zapamatovat. Učitel pak vizitky posbírá a dává dětem otázky a děti hádají, o koho se jedná.

 

AKTIVITY PRO POKRAČUJÍCÍ TŘÍDY A OSTŘÍLENÉ TŘÍDNÍ

Když pomineme povinné věci začátku školního roku, není nikdy na škodu si i s již seznámenou třídou najít chvíli na OSV. Pokud máte nový přírůstek v kolektivu, určitě zvolte seznamovací hry (viz výše) s nějakou změnou. V pozměněných seznamovačkách se dozvíte nové užitečné informace i ve stávajících třídách. Některé aktivity vám poslouží i jako výzdoba prostoru třídy.

1. Lodě

Každý žák si namaluje a vystřihne svou loď, kterou pojmenuje a na plachty napíše své cíle a touhy, kterých by rád dosáhl. Lodě pak umístíte na nástěnku, mohou směřovat k např. do přístavu v podobě označení třídy, k majáku jako třídnímu učiteli atd. Samozřejmě s žáky rozeberte, jak své cíle vnímají a jaká je realita uskutečnění.


2. Teploměr

Utvořte si obří teploměr, který bude podle teplot zobrazovat nálady a fungování třídy. Umistěte po diskuzi či skupinové práci lístečky s charakteristikami třídy k teploměru. Můžete vytvořit i druhý teploměr se stavem. kterého byste realisticky mohli dosáhnout.

Charakteristiky třídy : pracovitost, komunikativnost, umění naslouchat, tolerance, spolupráce, kázeň, ochota, úcta, sebevědomí, spolehlivost, sport, vstřícnost, smysl pro humor, ostýchavost, vykřikování ...


3. Zoologická zahrada

Žáci se vyobrazí jako zvířata, svou volbu náležitě vysvětlí. Popis i charakteristika osoby by pak měla korespondovat se zvoleným zvířetem.


4.Netradiční rekordy

Každý žák si zapíše několik netradičních NEJ, můžete zvolit téma prázdnin, třídu, volný čas, nebo vše spojit - největší spáč, největší lenoch, největší jedlík sladkostí, nejvíce nosí červenou, nejčastěji ztrácí pomůcky, nejvíce se ve škole češe, nejčastěji zaspává, nejčastěji dobíhá na autobus, nejčastěji zapomíná rozvrh, nosí největší svačiny, nejvíce jezdil na kolotočích, byl letos o prázdninách nejjižněji atd.


5.Pustý ostrov

Žáci si namalují každý svůj ostrov a na něj domalují či napíší odpovědi na otázky např. co by si s sebou vzali/nevzali, koho by s sebou vzali, jaké zvíře by si vzali, co b na ostrově chtěli najít, co by se na ostrově chtěli naučit aj.


6. Třída s hesly

Vytvořte název třídy ve velkých písmenech na nástěnku.Ke každému písmenu pak připojte heslo,které třídu charakterizuje, nebo byste takovou třídu chtěli mít. Heslovitost jde pak využít i u jmen žáků.

Š ikovná

E nergická

S

T

K

A