Průběžné třídnické hodiny

HRY NA ROZVOJ SPOLUPRÁCE A DŮVĚRY

Pomocí těchto her spoluutváříme sociální a osobnostní vzorce chování. Umožňují rozvíjet komunikaci, spolupráci, solidaritu, sociální důvěru, řešit konflikty, nastavit pravidla a učit se toleranci.

U kontaktních her je třeba postupovat od skupinových až po malé skupinky či dvojice. Zpočátku jsu kontaktní hry problematické a ne každý je ochoten se takto projevovat. kontakt by neměl být nepříjemný a vynucený. Vždy musí být dána možnost se doteku vyhnout.


HRY PRO ROZVOJ KOMUNIKACE

1.Jsem známá osoba  / zvíře

Popis: Každý si na záda přilepí jméno osobnosti či zvířete. Pomocí otázek, na které dostává pouze odpovědi ANO/NE se snaží zjistit, kým je. Časově omezte dobu otázek, vyhodnťte úspěšnost, co má dotyčný se jménem či zvířetem společné.


2.Obchodní zástupce

Popis: Všicni si přinesou nějaký obyčejný předmět a vymyslí pro něj nový název a novou funkci. Jako obchodní zástupci se pak svůj nový předmět snaží prodat.


KONTAKTNÍ HRY

1.Dotýkaná

Popis: Hráči se pohybují po místnosti a vedoucí hry jim zadává pokyny: Všichni se dotknou dřeva. Všichni se dotknou podlahy. Kluci se dotknou pravého ucha. Holky se dotknou levého palce na noze. Všichni se jménem na M se dotknou tabule. Pokyny můžete dále specifikovat podle vyzrálosti kolektivu.


2. Hledání páru

Popis: Na stole jsou rozloženy kartičky s obrázky (případně i rozpůlené obrázky). Každé dítě si vybere jednu a hledá spolužáka s obrázke, který by mu pasoval. Můžete vytvořit dvojice předmětů (bota-ponožka, tužka-papír), dvojice postav pohádek či filmů, nebo jen rozpůlit obázek.


3.Němý Bobeš

Popis: Všechny děti chodí se zavřenýma očima a nataženýma rukama po místnosti. Když se dva žáci potkají, ptá se jeden: "Bobeš?", pokud druhý odpoví stejně, oba dál hledají nemluvícího Bobeše. Pokud dítě najde žáka, který neodpovídá, našel tak němého Bobeše a snaží se jej chytnout. Pokud se podaří němého Bobeše chytnout, hra končí.


4. Ruce

Popis: Hráči utvoří dvojice a sednou si proti sobě. Snaží se spolu mluvit jen pomocí rukou, můžeme jim zadat nějaké téma, nebo to nechat na dětech.Získané informace si pak sdělí již verbálně a zjistí, jak se správně domluvili. Nonverbální komunikaci mohou i předvádět před ostatními.


5. Tužka mezi prsty

Popis: Děti ve dvojicích drží 1 tužku společně pouze svým ukazováčkem. Takto spojeni plní pokyny, kdo zůstane spojen nejdéle, vyhrává.


6. Masáže

Popis: Aktivita má mnoho variant. Základem jsou děti sedící v kruhu zády k sobě. Vedoucí hry vypráví příběh a zadává tak pokyny, co na zádech dělat. Vyprávění může být o zvířatech, která se pohybují a putují za dobrodružstvím na zádech. Případně se příběh na zádech může odehrávat za proměnlivého počasí, které se na zádech také projeví.


SOCIÁLNÍ CITLIVOST

1. Kouzelná hůlka

Popis: Skupina sedí v kruhu. Jeden žák - kouzelník má v ruce hůlku (pravítko, ukazovátko) a chodí kolem dokola a jednotlivé spolužáky začarovává tím, že jim sdělí nějaké přání, např. "Čáry máry, chci abys mi už nebral věci.", Počet kouzel můžete omezit, pak kouzelníka vyměníte.


2.Předávaná

Popis: Všechny děti sedí v kruhu (případně máte dva kruhy nebo dvě řady). Úkolem je co nejrychleji transportovat nějaký předmět pomocí každého dítěte postupně. Např. mince putuje na prstu, předává se komín z kostek, balónek mezi chodidly, míček na lžičce atd. Stopuje se čas, předávky se opakují, aby se děti zlepšily.


3. Chválící balónek

Popis: Děti si v kruhu předávají chválící balónek. Dítě s balónkem je pochváleno ostatními, konkrétně za co.


HRY PRO ROZVOJ SPOLUPRÁCE

1. Párové malování

Popis: K aktivitě potřebujete papír a tužku pro dvojici žáků. Vždy dva splolečně uchopí tužku a podle instrukcí namalují obrázek na dané téma. Nesmí při tom spolu mluvit. Pak mohou říci, co bylo na splupráci nesnadné a co se jim líbilo.


2. Malovací štafeta

Popis: Skupinky žáků 5 - 10 členů. Každý ve skupince maluje na vlatní papír, po určitém časovém úseku malování přeruší a papír posune po směru hodinových ručiček, spolužák v malování pokračuje. Opakujeme, dokud nedostanou žáci svůj obrázek zpět. nakonec můžeme vymýšlet pro obrázky názvy. Variantou je, že se malíři dohodnou, co budou malovat na velký papír (baličák), zda to bude předmět, zvíře... Jeden žák začne a po cca 1 minutě papír přehne a předá dalšímu malíři. Osttatní v průběhu malování nevidí, co se maluje.


3. Zrcadlo

Páry se v prostoru postaví proti sobě. Jeden z dvojice předbádí gesta, pohyby, mimiku, druhý jej napodobuje jako v zrcadle. Role se vymění. Variantou může být opačné nebo zrychlené napodobování.


4.Ledové kry

Popis: Potřebujeme staré noviny. Podlaha / zem je pokryta novinami - ledem, kde se pohybují i děti. Postupně led odtává a vedoucí hry noviny odebírá a dětem se prostor zmenšuje. Ale led taje víc a víc a zbydou jen malé kry, na nichž se tísní děti. vyhrává ta skupina,která má nejvíce členů na nejmenší kře.